Volg ons: 

Facebook  LinkedIn  Twitter  

   
   
Home   Nieuws   Video's   Externe links   Contact
   
   

 

Consciousness Based Education - Inventarisatie

CBE inventarisatie
geplaatst 16-januari-2014
Consciousness Based Education

met minimale inspanning een maximaal resultaat

Doel
Eerste verkenning binnen het netwerk van stressvrije scholen en het netwerk van TM leraren.

Kernvraag
Welke mogelijkheden ziet u om CBE een bredere bekendheid te geven als innovatieve onderwijsmethode en voor welk onderwijs ziet u implementatiemogelijkheden?

Initiatiefnemer
Hogeschool Utrecht streeft naar innovatie van het onderwijs door middel van o.a. CBE. De subsidiemogelijkheden van de stichting innovatie alliantie (SIA) kunnen drempelverlagend werken en daarom worden de criteria, om in aanmerking te komen voor subsidie, gehanteerd voor het plan van aanpak.

Subsidie
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor onderwijsinnovatie en wetenschappelijk onderzoek bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient er sprake te zijn van een consortium. Deze samenwerking dient uiteraard aan te sluiten op beroeps- en onderwijspraktijk. Naast netwerkvorming dient er ook sprake te zijn van kenniscirculatie en kennisontwikkeling.

CBE
Wat is Consciousness Based Education?

De centrale component is Transcendente Meditatie. (TM)
Twee keer per dag wordt gedurende 15 - 20 minuten de TM techniek beoefend. Daarnaast wordt er wekelijks aandacht besteed aan universele principes, fundamentele natuurwetten, waardoor het bestuderen, leren, van elk willekeurig onderwerp relevanter, holistischer en vervullender is. De fundamentele wetenschappelijke principes, ontdekt door kwantumfysici, worden ten gunste van het individu gebracht door TM. De meditatietechniek boort dieperliggende bewustzijnsniveaus aan en de gevorderde technieken en het Sidhiprogramma maken het mogelijk bewuster gebruik te maken van de dynamiek(en) in het verenigd veld.

CBE kent een viertal implementatieniveaus (in het kort):
 1. TM-programma voor al het personeel en studenten (stiltetijd),
 2. TM-sidhi programma voor allen,
 3. cursussen individueel bewustzijn voor groei, voor diegene die het TM-programma gevolgd hebben,
 4. CBE-curriculum ontwerp en beleid.
CBE voorziet in:
 • een systematische manier om studenten holistisch te ontwikkelen, onafhankelijk van hun achtergrond, zodat zij groeien naar ideaal burgerschap en innerlijke vervulling
 • een betrouwbare, praktische manier om stress te elimineren
 • een betrouwbare, praktische manier om de schoolatmosfeer te verbeteren in een gelukkiger, geconcentreerdere, ordentelijke leeromgeving.
Naast voordelen voor studenten zijn er dus ook voordelen voor docenten, schoolleiding en de omgeving. Onderstaande effecten zijn in de afgelopen decennia wetenschappelijk aangetoond.

Effecten van TM
Binnen een paar weken:

– Sterke vermindering van slaapproblemen,
– Afname van pesten, agressie en geweld,
– De aandacht beter bij de les,
– Meer rust en orde,
– Minder (faal)angst en stress,
– Verbeterde onderlinge samenwerking.

Binnen een paar maanden:
– Verbeterd vermogen bij de les te blijven,
– Verbeterd begrip,
– Verbeterd inzicht en intelligentie,
– Verbeterd geheugen,
– Verbeterde onderlinge tolerantie,
– Meer zelfvertrouwen,
– Meer onderlinge openheid,
– Afname in absenteοsme,
– Afname in ziekteverzuim,
– Minder (faal)angst.

Binnen een jaar:
– Verbetering van de studieresultaten (hogere cijfers dan voorheen),
– Verbeterd creatief vermogen,
– Verbeterd besef van normen en waarden,
– Afname van gebruik van sigaretten, alcohol en drugs.

Vragen (te beantwoorden via online enquκte)
De link staat onder de vragen.
Ook indien u geen mogelijkheden ziet, stellen we het op prijs als u de vragen wilt beantwoorden.

Personalia (naam en email)

Rekening houdend met de eisen om in aanmerking te komen voor subsidie:

 1. Welke mogelijkheid en mogelijkheden ziet u voor CBE op relatief korte termijn? (2015 - 2017)
 2. Welke mogelijkheid en mogelijkheden ziet u voor CBE op langere termijn? (na 2017)
 3. Wat dient er volgens u te gebeuren om invulling te geven aan de door u onderkende mogelijkheid of mogelijkheden?
 4. Wie dienen we daarvoor te benaderen of in te schakelen? (of wie kunnen we daarvoor benaderen)

  De digitale mogelijkheden via internet, website, social media willen we graag benutten.
 5. Wat dienen we vooral wel te doen en wat vooral niet?
 6. Welke andere suggesties en of vragen heeft u rond CBE?

Link naar de vragenlijst

Vragenlijst: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=173090